Information Page of SAS Employee

Dr. Radovan Kyška-Pipík, PhD. - publications

Publishing Activity in Year 2020

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

  • DHAVAMANI, Ramachandran - KYŠKA-PIPÍK, Radovan - CHAMUTIOVÁ, Tímea - ŽATKOVÁ, Lucia - VIDHYA, Marina - MILOVSKÝ, Rastislav - MILOVSKÁ, Stanislava - STAREK, Dušan - ŠURKA, Juraj - UHLÍK, Peter - BITUŠÍK, Peter - HAMERLÍK, Ladislav - BIROŇ, Adrián. Fine laminated clastic deposits revealing the delay of the deglaciation timing in the High Tatras Mts. (Central Europe) to Early Holocene. In EGU General Assembly. - https://doi.org/10.5194/egusphere-egu2020-1104, 2020, https://doi.org/10.5194/egusphere-egu2020-1104.(EGU 2020). Type: AFG
  • DHAVAMANI, Ramachandran - KYŠKA-PIPÍK, Radovan - SOČUVKA, Valentín - ŠURKA, Juraj - STAREK, Dušan - MILOVSKÝ, Rastislav - UHLÍK, Peter. Využitie Chirp a Side sonarov pri výskume sedimentárnej výplne tatranských plies. In Mente et Malleo : Spravodajca Slovenskej geologickej spoločnosti, 2020, vol. 5, no. 1, p. 31. ISSN 2453-9732. Názov z. Požaduje sa. Dostupné na internete: <http://www.geologickaspolocnost.sk/mem/>. Type: AFH
  • UHLÍK, Peter - BIROŇ, Adrián - STAREK, Dušan - KYŠKA-PIPÍK, Radovan - ŠURKA, Juraj - MILOVSKÝ, Rastislav - PUŠKELOVÁ, Ľubica. Fázová kvantitatívna analýza sedimentov vybraných tatranských plies. In Mente et Malleo : Spravodajca Slovenskej geologickej spoločnosti, 2020, vol. 5, no. 1, p. 39. ISSN 2453-9732. Názov z. Požaduje sa. Dostupné na internete: <http://www.geologickaspolocnost.sk/mem/>. Type: AFH
  • ŽATKOVÁ, Lucia - VIDHYA, Marina - CHAMUTIOVÁ, Tímea - MILOVSKÝ, Rastislav - KYŠKA-PIPÍK, Radovan. Fosílne biomarkery, pakomáre a rozsievky reflektujú environmentálne zmeny v holocéne tatranských plies. In Mente et Malleo : Spravodajca Slovenskej geologickej spoločnosti, 2020, vol. 5, no. 1, p. 40. ISSN 2453-9732. Názov z. Požaduje sa. Dostupné na internete: <http://www.geologickaspolocnost.sk/mem/>. Type: AFH

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus