Informačná stránka zamestnanca SAV

Dr. Radovan Kyška-Pipík PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

DEPOVYT - Deglaciácia a postglaciálny klimatický vývoj Vysokých Tatier zaznamenaný v jazerných sedimentoch
Deglaciation and postglacial climatic evolution recorded in the lake deposits of the High Tatra Mountains
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Kyška-Pipík Radovan PhD.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ