Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Dr. Radovan Kyška-Pipík PhD.

National projects

TAMARA - Reading in natural archives: thousands of years of environmental history and climate change recorded in alpine lakes of the Ukrainian Carpathians

Čítanie v prírodných archívoch: tisíce rokov dlhá história prostredia a klimatických zmien zaznamenaná v alpínskych jazerách Ukrajinských Karpát

Duration: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: Dr. Kyška-Pipík Radovan PhD.

* -

Sedimentárne paleoprostredia a fauna lastúrničiek vo vrchnom miocéne Západných Karpát

Duration: 1.1.2024 - 31.12.2026
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Starek Dušan PhD.

Projects total: 2

Note: * cosolver