Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Tomáš Mikuš PhD.

National projects

* -

Mineralogické, kryštalochemické a izotopové štúdium sulfosolí z vybraných typov rudných mineralizácií

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Števko Martin PhD.

* HARDROCKS - Ultrahogh-pressure metamorphic rocks and granitoids of colisional orogens: P-T-X conditions, formation of microdiamonds, stability of accessory minerals nd geodynamic evolution

Ultravysokotlakové metamorfované horniny a granitoidy kolíznych orogénov : P-T-X podmienky, tvorba mikrodiamantov, stabilita akcesorických minerálov a geodynamický vývoj

Duration: 1.7.2019 - 30.6.2023
Program: APVV
Project leader: RNDr. Janák Marian DrSc.

Projects total: 2

Note: * cosolver