Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Information Page of SAS Employee

Projects

RNDr. Pavol Mereďa PhD.

National projects

* Determination, spreading pattern and impact of invasive plants on native ecosystems: case studies on Centaurea, Fallopia and Solidago

Determinácia, šírenie a vplyv inváznych rastlín na prirodzené ekosystémy: príkladové štúdie na rodoch Centaurea, Fallopia a Solidago

Duration: 1.1.2019 - 31.12.2022
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Skokanová Katarína PhD.

* Flora of Slovakia – Asteraceae family (Part 2): biosystematic study of critical taxa

Flóra Slovenska – čeľaď Asteraceae (2. časť): biosystematické štúdium kritických taxónov

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Hodálová Iva CSc.

* Flora of Slovakia – Asteraceae family (Part 2): biosystematic study of critical taxa

Flóra Slovenska – čeľaď Asteraceae (2. časť): biosystematické štúdium kritických taxónov

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Hodálová Iva CSc.

* PLANTin - Aliens among us: Spatio-temporal dynamics of plant invasions and their adverse impact on ecosystem

Votrelci medzi nami: Časovo-priestorová dynamika rastlinných invázií a ich nepriaznivý dopad na ekosystémy

Duration: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Project leader: Ing. Hrivnák Richard PhD.

Projects total: 4

Note: * cosolver