Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

Mgr. Mário Bielich, PhD.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • BIELICH, Mário. Desiata sezóna archeologického výskumu Lietavského hradu = The Tenth Season of Archaeological Excavation at Lietavský hrad Castle. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 40-41. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0083/21 : Úloha materiálnej kultúry pri formovaní ekonomických a sociálnych väzieb u neskorstredovekých a novovekých komunitách) Type: AEDA
 • BIELICH, Mário. Prvá sezónna archeologického výskumu Plaveckého hradu = The First Season of Archaeological Excavation at Plavecký hrad Castle. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 41-42. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (VEGA 2/0124/20 : Ekonomika stredoveku (6.-13. storočie). VEGA č. 2/0083/21 : Úloha materiálnej kultúry pri formovaní ekonomických a sociálnych väzieb u neskorstredovekých a novovekých komunitách) Type: AEDA
 • BIELICH, Mário - BLAHOVÁ, Stanislava. Šiesta sezónna archeologického výskumu hradu Hrušov = The Sixth Season of Archaeological Excavation of Hrušov Castle. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2018. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 35-36. ISBN 978-80-8196-066-6. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0083/21 : Úloha materiálnej kultúry pri formovaní ekonomických a sociálnych väzieb u neskorstredovekých a novovekých komunitách) Type: AEDA
 • BIELICH, Mário. Archeologický výskum Kostola sv. Mikuláša v Kovarciach = The Archaeological Excavation in the Church of St. Nicholas in Kovarce. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2018. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 33-34. ISBN 978-80-8196-066-6. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0083/21 : Úloha materiálnej kultúry pri formovaní ekonomických a sociálnych väzieb u neskorstredovekých a novovekých komunitách) Type: AEDA
 • BIELICH, Mário. Pottery Finds from the 16th and 17th Century in Upper Hungary Based on the Archaeological Investigation of Lietava Castle (Slovakia). In Europa Postmediaevalis 3/2022 : Connections and Networking. Ed. Gabriela Blažková, Kristýna Matějková, Tania Manuel Casimiro, Ricardo Costeira de Silva. 1. vyd. - Oxford : Archaeopress, 2023, s. 185-198. ISBN 978-1803274904. (VEGA č. 2/0083/21 : Úloha materiálnej kultúry pri formovaní ekonomických a sociálnych väzieb u neskorstredovekých a novovekých komunitách) Type: AFA
 • BIELICH, Mário. A Castle of Two Palaces. Gymeš Castle (5 Years of Archaeological Research). In Castrum Bene 17 : Castle and Law : Book of Abstracts and Field Trip Guides. Eds. Josef Hložek, Vilém Knoll, Alice Tihelková, Zdeněk Vávra, František Záruba. 1. vyd. - Pilsen : University of West Bohemia, 2023, p. 9. ISBN 978-80-261-1170-2. (Castrum Bene : vedecká konferencia) Type: AFE
 • BIELICH, Mário. Hrad Lietava [elektronický dokument]. Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023. nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: https://archeol.sav.sk/files/Hrad-Lietava2023.pdf (VEGA č. 2/0083/21 : Úloha materiálnej kultúry pri formovaní ekonomických a sociálnych väzieb u neskorstredovekých a novovekých komunitách) Type: GHG
 • BIELICH, Mário. Plavecký hrad [elektronický dokument]. Nitra : Archeologický ústav SAV, v. v. i., 2023. nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: https://archeol.sav.sk/files/Plaveck%C3%BD-hrad2023.pdf (VEGA č. 2/0083/21 : Úloha materiálnej kultúry pri formovaní ekonomických a sociálnych väzieb u neskorstredovekých a novovekých komunitách) Type: GHG
 • BIELICH, Mário. Hrad Hrušov [elektronický dokument]. Nitra : Archeologický ústav SAV v. v. i., 2023. nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: https://archeol.sav.sk/files/Hrad-Hru%C5%A1ov2023.pdf (VEGA č. 2/0083/21 : Úloha materiálnej kultúry pri formovaní ekonomických a sociálnych väzieb u neskorstredovekých a novovekých komunitách) Type: GHG
 • BIELICH, Mário. Správa z konferencie "Europa Postmediaevalis 2022. Connections and networking". In Informátor : Revue slovenských archeológov. 33. ročník / 2022 / 1-2. - Nitra : Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, 2023, s. 37-38. ISBN 978-80-974149-1-7. Type: GII
 • BIELICH, Mário - BLAHO, Jozef - BLAHOVÁ, Stanislava. Päť rokov výskumov na hrade Hrušov pri Zlatých Moravciach = Five Years of Research intoHrušov Castle near Zlaté Moravce. In Archaeologia historica 2023 : Zdroje energie a jejich využití : Program. 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2023, s. 13. (Archaeologia historica 2023 : vedecká konferencia) Type: GII
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus