Information Page of SAS Employee

Mgr. Lucia Benediková PhD. - projects

International projects

* Exploring Bronze Age Society: The rise and fall of fortified settlement in Spišský Štvrtok (Slovakia)
Exploring Bronze Age Society: The rise and fall of fortified settlement in Spišský Štvrtok (Slovakia)
Program: Iné
Project leader: Mgr. Oravkinová Dominika PhD.
Duration: 1.10.2019 - 31.1.2021


National projects

Dynamics of the environmental changes and landscape development in the Bronze and Iron Age in the northern part of the Western Carpathians
Dynamika zmien prírodného prostredia a využívania krajiny v dobe bronzovej a železnej v severnej časti Západných Karpát
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Benediková Lucia PhD.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2021
* POHOPOS - Process and regularities of settlement development in mountain and foothill regions of Western Slovakia during prehistory and early historical period
Proces a zákonitosti osídlenia horských a podhorských oblastí západného Slovenska v praveku a včasnej dobe dejinnej
Program: APVV
Project leader: doc. PhDr. Březinová Gertrúda CSc.
Duration: 1.7.2016 - 30.6.2020
* -
Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku
Program: VEGA
Project leader: PhDr. Pieta Karol DrSc.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2021

Projects total: 4

Note:
* cosolver