Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Dr.h.c. prof. RNDr. Peter Baláž DrSc.

International projects

* MechSustInd - CA18112: Mechanochemistry for Sustainable Industry

CA18112: Mechanochémia pre obnoviteľný priemysel

Duration: 1.5.2019 - 30.4.2023
Program: COST
Project leader: RNDr. Baláž Matej PhD.


National projects

MULTINANO - -

Chalkogenidy ako perspektívne, ekologicky a ekonomicky prijatelné nanomateriály pre energetiku a medicínu

Duration: 1.7.2019 - 30.6.2023
Program: APVV
Project leader: Dr.h.c. prof. RNDr. Baláž Peter DrSc.

Projects total: 2

Note: * cosolver