Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

Mgr. Michal Kentoš, PhD.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • ĎURKOVSKÁ, Mária - LOZIAK, Alexander - KENTOŠ, Michal - BOZOGÁŇOVÁ, Miroslava - ISSMAILOVÁ, Samar - HELDÁKOVÁ, Lucia - KALISTOVÁ, Anna - MARTONČIK, Marcel. Well-being a stres učiteľov v marginalizovaných komunitách: systematická prehľadová štúdia. In Psychologie práce a organizace 2024: proměny světa v době digitalizace : sborník abstraků z mezinárodní konference Zlín, 24.-25.4.2024. 1. vyd. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2024, s. 48. ISBN 978-80-7678-247-1. (Vega č. 2/0067/23 : Wellbeing učiteľov marginalizovaných rómskych komunít. Psychologie práce a organizace 2024: proměny světa v době digitalizace : mezinárodní konference) Type: AFK
  • FEDÁKOVÁ, Denisa** - KENTOŠ, Michal. European Social Survey: Two pilot studies on data collection using the self-completion approach. In Research in Social and Psychological Sciences Conference 2024, 9th April 2024, Smolenice, Slovakia : Book of Abstracts. Edited by: Lucia Mýtna Kureková, Branislav Šprocha, Ivana Studená. - Bratislava : Centre of Social and Psychological Sciences of the Slovak Academy of Sciences, 2024, p. 13. ISBN 978-80-89524-93-8. Dostupné na internete: https://www.prog.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-Abstracts_FINAL.pdf (Research in Social Psychological Sciences Conference 2024) Type: AFD
  • KENTOŠ, Michal - ĎURKOVSKÁ, Mária - KUNDRÁTOVÁ, Patrícia. Faktory a bariéry uplatnenia sa žien v IT sektore. In Psychologie práce a organizace 2024: proměny světa v době digitalizace : sborník abstraků z mezinárodní konference Zlín, 24.-25.4.2024. 1. vyd. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2024, s. 36. ISBN 978-80-7678-247-1. (Psychologie práce a organizace 2024: proměny světa v době digitalizace : mezinárodní konference) Type: AFG
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus