Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Ivana Taranenková PhD. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

Dynamika vytvárania priestoru a digitalizácia v európskych mestách
Dynamics of placemaking and digitization in Europe´s cities
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Taranenková Ivana PhD.
Doba trvania: 22.11.2019 - 21.11.2023
* Zobrazenie vidieka v stredoeurópskej literatúre (Ostravská univerzita)
Portraying Countryside in Central European Literature (University of Ostrava)
Program: International Visegrad Found (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hučková Dana CSc.
Doba trvania: 15.4.2020 - 14.9.2021


Národné projekty

Národnoobrodenecké reprezentácie - mody realizácie, transgresie a tranzície
National Revival Representations – modes of realisation, transgressions and transitions
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Taranenková Ivana PhD.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023

Celkový počet projektov: 3

Poznámka:
* spoluriešiteľ