Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Robert Klobucký PhD.

National projects

* Close relatives? Slovakia and Czechia in the context of international comparative research 100 years since the Czechoslovak republic

Blízki príbuzní? Slovensko a Česko v kontexte medzinárodných komparatívnych výskumov 100 rokov od ČSR

Duration: 1.7.2019 - 30.6.2023
Program: APVV
Project leader: Mgr. Ing. Bahna Miloslav PhD.

* -

Konflikty o tom, čo je pravda na Slovensku a v Poľsku

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: Drążkiewicz Elżbieta PhD.

* -

Pandemické pravdy: Porovnávacia štúdia konfliktov o konšpiračných teóriách v krajinách Vyšehradskej štvorky

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Project leader: Drążkiewicz Elżbieta PhD.

Social context of generalized and institutional trust in Slovakia

Spoločenské súvislosti všeobecnej a inštitucionálnej dôvery na Slovensku

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Klobucký Robert PhD.

Projects total: 4

Note: * cosolver