Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

PhDr. Peter Bednár CSc.

National projects

* Medieval Economy (6th - 13th Century)

Ekonomika stredoveku (6.-13.storočie)

Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Project leader: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.

The exploitation of natural resources from the Early Historic Period to the Modern Times in selected Slovak regions

Exploatácia prírodných zdrojov vo včasnej dobe dejinnej až novoveku vo vybraných regiónoch Slovenska

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: PhDr. Bednár Peter CSc.

* -

Manažment údajov Centrálnej archeologickej evidencie Slovenskej republiky

Duration: 1.10.2021 - 30.9.2023
Program: Štrukturálne fondy EÚ Informatizácia spoločnosti
Project leader: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.

Projects total: 3

Note: * cosolver