Information Page of SAS Employee

PhDr. Rudolf Kujovský CSc. - projects

National projects

* PRISLO - Contribution of Slovakia to Economic and Social Development of Central European Urnefields
Prínos Slovenska pre hospodársky a spoločenský rozvoj stredoeurópskych popolnicových polí
Program: APVV
Project leader: PhDr. Mitáš Vladimír PhD.
Duration: 1.7.2017 - 30.6.2021

Projects total: 1

Note:
* cosolver