Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Prof. Mgr. Peter Halama PhD.

International projects

Health and Psychosocial Long-term Effects and Coping Resources in Severe or Critical COVID-19 Survivors: A Qualitative Study

Zdravotné a psychosociálne dlhodobé účinky a zvládacie zdroje u ťažkých alebo kritických prípadov ochorenia COVID-19: kvalitatívna štúdia

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: ANSO
Project leader: Prof. Mgr. Halama Peter PhD.


National projects

-

Koncepty a naratívy dôchodku: ich implikácie v rôznych fázach procesu adaptácie na dôchodok

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: Prof. Mgr. Halama Peter PhD.

PSYCOVID - Psychological context of unfounded information and beliefs related to the COVID-19 pandemic

Psychologické súvislosti nepodložených informácií a presvedčení súvisiacich s pandémiou COVID-19.

Duration: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: Prof. Mgr. Halama Peter PhD.

* RedDesInfo - Reducing the spread of disinformation, psuedoscience and bullshit

Redukovanie šírenia dezinformácií a nepodložených presvedčení

Duration: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: doc. PaedDr. Kurincová Čavojová Vladimíra PhD.

Projects total: 4

Note: * cosolver