Information Page of SAS Employee

Mgr. Stanislava Milovská PhD. - projects

National projects

* Immobilization of potentially toxic elements in contaminated soils at important Cu-deposits of Europe
Imobilizácia potenciálne toxických prvkov v kontaminovaných pôdach na významných Cu-ložiskách Európy
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Luptáková Jarmila PhD.
Duration: 1.1.2019 - 31.12.2022
* Quaternary climate changes in isotope archives of Slovak caves
Kvartérne klimatické zmeny v izotopových archívoch slovenských jaskýň
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Milovský Rastislav PhD.
Duration: 1.1.2019 - 31.12.2021
* HARDROCKS - Ultrahogh-pressure metamorphic rocks and granitoids of colisional orogens: P-T-X conditions, formation of microdiamonds, stability of accessory minerals nd geodynamic evolution
Ultravysokotlakové metamorfované horniny a granitoidy kolíznych orogénov : P-T-X podmienky, tvorba mikrodiamantov, stabilita akcesorických minerálov a geodynamický vývoj
Program: APVV
Project leader: RNDr. Janák Marian DrSc.
Duration: 1.7.2019 - 30.6.2023

Projects total: 3

Note:
* cosolver