Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Stanislava Milovská PhD.

National projects

* TAMARA - Reading in natural archives: thousands of years of environmental history and climate change recorded in alpine lakes of the Ukrainian Carpathians

Čítanie v prírodných archívoch: tisíce rokov dlhá história prostredia a klimatických zmien zaznamenaná v alpínskych jazerách Ukrajinských Karpát

Duration: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: Dr. Kyška-Pipík Radovan PhD.

Immobilization of potentially toxic elements in contaminated soils at important Cu-deposits of Europe

Imobilizácia potenciálne toxických prvkov v kontaminovaných pôdach na významných Cu-ložiskách Európy

Duration: 1.1.2019 - 31.12.2022
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Milovská Stanislava PhD.

* Fine laminated deposits - a tool for chronology of the latest Pleistocene climatic events in the Tatra Mts.

Laminované sedimenty – nástroj pre chronológiu klimatických eventov v Tatrách na konci pleistocénu

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Project leader: Dr. Kyška-Pipík Radovan PhD.

* -

Mineralógia a genéza drahokovovej epitermálnej Au-Ag mineralizácie v JZ časti štiavnického stratovulkánu (oblasť Rudno-Pukanec)

Duration: 1.1.2020 - 31.12.2022
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Mikuš Tomáš PhD.

* HARDROCKS - Ultrahogh-pressure metamorphic rocks and granitoids of colisional orogens: P-T-X conditions, formation of microdiamonds, stability of accessory minerals nd geodynamic evolution

Ultravysokotlakové metamorfované horniny a granitoidy kolíznych orogénov : P-T-X podmienky, tvorba mikrodiamantov, stabilita akcesorických minerálov a geodynamický vývoj

Duration: 1.7.2019 - 30.6.2023
Program: APVV
Project leader: RNDr. Janák Marian DrSc.

Projects total: 5

Note: * cosolver