Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Rastislav Milovský PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

Kvartérne klimatické zmeny v izotopových archívoch slovenských jaskýň
Quaternary climate changes in isotope archives of Slovak caves
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Milovský Rastislav PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021
Nový prístup k analýze geologických a environmentálnych vzoriek technikami laserovej spektroskopie
Novel approach to analysis of geological and environmental samples by laser spectroscopy techniques
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Milovský Rastislav PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 -
SCDE - Vplyv klimatických zmien vo východnej Laurázii na evolúciu druhohorných stavovcov: vysokorozlišovacia analýza unikátne fosilizovaných tkanív z Číny.
Linking the evolution of Mesozoic vertebrates to climate in Eastern Laurasia: High-resolution analysis of unique fossil tissues from Chine
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Milovský Rastislav PhD.
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2022

Celkový počet projektov: 3

Poznámka:
* spoluriešiteľ