Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

Anna Fundárková, M.A., PhD.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • FUNDÁRKOVÁ, Anna. Štyri tváre Pálffyovcov : najdôležitejší predstavitelia rodu a ich politická kariéra. In Historická revue, 2023, roč. 34, č. 1, s. 14-24. ISSN 1335-6550. Type: BDF
  • FUNDÁRKOVÁ, Anna. Dobre sa oženiť či vydať je polovica úspechu : vzostup rodu Pálffyovcov a jeho sobášna politika. In Historická revue, 2023, roč. 34, č. 1, s. 6-13. ISSN 1335-6550. Type: BDF
  • FUNDÁRKOVÁ, Anna. Moc a zvádzanie : výnimočná dvorská kariéra Márie Anny Pálffyovej. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 142-155. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
  • FUNDÁRKOVÁ, Anna. Namiesto záveru : legendárne mačky a ich ľudia. In História zadnými dverami 5 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik, Jan Kalous. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2023, s. 499-513. ISBN 978-80-224-2027-3. Type: BEF
  • FUNDÁRKOVÁ, Anna. Stretnutie historikov z Bratislavy v rakúskom Hainburgu an der Donau. In Vídeňské svobodné listy : Menšinové rady české a slovenské větve v Rakousku, 2023, roč. 78, č. 37-38, s. 3. Type: GII
  • VALENT, Jaroslav - FUNDÁRKOVÁ, Anna. Silné ženy v neľahkých časoch : tri pálffyovské grófky, ktoré stáli pri rodovom vzostupe. In Historická revue, 2023, roč. 34, č. 1, s. 28-35. ISSN 1335-6550. Type: GII
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus