Information Page of SAS Employee

Marína Zavacká, M.A., PhD. - publications

Publishing Activity in Year 2020

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Year:

Select a category:

  • ZAVACKÁ, Marína. Víťazstvá nad vlastnou minulosťou. Kontinuity kariérnych dráh 40. a 50. rokov [Victories over own past. Career path continuities during the 1940s and the 1950s]. In Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 119-136. ISBN 978-80-224-1778-5.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958). Type: ABD

    Citácie:
    [4.1] HOLLÝ, K. Priebeh a ideologické dôsledky mocenského prevratu na gymnáziu v Banskej Štiavnici v roku 1919. K politickej funkcii učiteľov na gymnáziu v medzivojnovom období. In Sláva šľachetným VI : Učiteľ je okno do sveta a života. Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2020, s. 321. ISBN:978-80-972016-7-8.

  • ZAVACKÁ, Marína. Písané na hrane alebo: dejiny z dvoch perspektív. In Príbehy 20. storočia, 2020, s. 12-13, roč. 3, č. 2. ISSN 2585-9048. Type: BDF
  • ZAVACKÁ, Marína. Slovenské dobrodružstvá Romana Jakobsona. In História zadnými dverami II. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Editor: Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2020, s. 475-487. ISBN 978-80-8159-892-0. Type: BEF

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus