Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Information Page of SAS Employee

Projects

PhDr. Eva Kowalská DrSc.

National projects

* The Phenomenon of Multilingualism in the Kingdom of Hungary in the Middle Ages and Early Modern Period

Fenomén viacjazyčnosti v Uhorskom kráľovstve v stredoveku a v ranom novoveku

Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Project leader: Fundárková Anna M.A., PhD.

CHRONUM - Chronologia historiarum bibliothecarum ab initio usque ad annum 2020

Chronológia dejín knižníc na Slovensku od počiatkov do roku 2020

Duration: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Project leader: PhDr. Kowalská Eva DrSc.

* CMS - A journey to a modern society. Three centuries of the early modern period

Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku

Duration: 1.8.2018 - 31.7.2022
Program: APVV
Project leader: PhDr. Čičaj Viliam CSc.

* -

Typografické médium a cenzúra ako subsystém sociálnej kontroly

Duration: 1.1.2019 - 31.12.2021
Program: Vnútroústavné
Project leader: Doc. Kollárová Ivona PhD.

Projects total: 4

Note: * cosolver