Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

PhDr. Ľubica Kázmerová CSc.

National projects

* Implementation of Health - awarenes work in Slovakia in the past

Realizácia zdravotno-osvetovej práce na Slovensku v minulosti

Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: Vnútroústavné
Project leader: PhDr. Falisová Anna CSc.

Influence of Political Parties on School System and Further Education, thier Activities and Strategies towars Education of Population from 1918 till 1945, Personalities

Vplyv pôsobenia politických strán na školstvo a osvetu na Slovensku, ich aktivity a stratégie pri vzdelávaní obyvateľstva v rokoch 1918-1945, osobnosti

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: PhDr. Kázmerová Ľubica CSc.

* Jewish Political Parties in the Political System of Czechoslovakia from 1918 till 1938

Židovské politické strany v politickom systéme Československa v rokoch 1918-1938

Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Project leader: PhDr. Mešková Hradská Katarína PhD.

Projects total: 3

Note: * cosolver