Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Information Page of SAS Employee

Projects

Ing. František Simančík PhD.

National projects

International center of excellence for research of intelligent and secure information and communication technologies and systems - II. phase

Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov – II. etapa

Duration: 13.3.2020 - 30.6.2023
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Project leader: Ing. Simančík František PhD.

* On the creep properties of powder metallurgical Al-Al2O3 composites by small punch testing method.

Štúdium creepových vlastnosti PM Al–Al2O3 kompozitov pomocou small punch testing metódy

Duration: 1.1.2020 - 31.12.2022
Program: VEGA
Project leader: Ing. Krížik Peter PhD.

SARSkill - -

Veľkokapacitná čistička vzduchu od patogénov v aerosoloch

Duration: 16.9.2020 - 31.12.2021
Program: APVV
Project leader: Ing. Simančík František PhD.

-

Výskum a vývoj nového plazmového frézovacieho systému PLASMABIT BHA pre účinné a ekologické uzatváranie vrtov a zavedenie nového produktu do produkčného procesu

Duration: 3.6.2019 - 31.5.2022
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Project leader: Ing. Simančík František PhD.

-

Výskum a vývoj nových výrobkov na efektívny transfer a uskladňovanie tepelnej energie z obnovitelných zdrojov

Duration: 1.6.2019 - 30.6.2022
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Project leader: Ing. Simančík František PhD.

Projects total: 5

Note: * cosolver