Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Ing. Karol Iždinský CSc.

International projects

FIT-4-NMBP - Strategic and targeted support to incentivise talented newcomers to NMBP projects under Horizon Europe

Strategická a cielená podpora na stimulovanie talentovaných nováčikov v projektoch NMBP v rámci programu Horizont Európa

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: Horizont 2020
Project leader: Ing. Iždinský Karol CSc.


National projects

* Study of the possible using of carbon based reinforcement from waste for engineering applications

Štúdium výroby spevňujúcich fáz na báze uhlíka z odpadu a možnosti ich využitia v inžinierskych aplikáciách

Duration: 1.1.2019 - 31.12.2021
Program: VEGA
Project leader: Ing. Dvorák Tomáš PhD.

Projects total: 2

Note: * cosolver