Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Ľuboš Kľučár PhD.

National projects

REZTEST - Identification of new treatment options in refractory testicular germ cell tumors

Identification of new treatment options in refractory testicular germ cell tumors

Duration: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: Mgr. Kľučár Ľuboš PhD.

* REZTEST - Identification of new treatment options in refractory testicular germ cell tumors

Identifikácia nových možností liečby u refraktérnych testikulárnych nádorov zárodočných buniek

Duration: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: Mgr. Kučerová Lucia DrSc.

iMMunoedit - Cancer immunoediting in multiple myeloma: immune checkpoints and clinical significance

Nádorové imunoeditovanie v mnohopočetnom myelóme: imunitné kontrolné body a klinický význam

Duration: 1.8.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: Mgr. Kľučár Ľuboš PhD.

Projects total: 3

Note: * cosolver