Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

RNDr. Zdenka Gáspárová PhD.

National projects

* Prenatal programming of adult diseases: treatment and prevention of outcomes of gestational hypoxia in rat offspring

Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: možnosti terapie a prevencie následkov prenatálnej hypoxie u potomstva potkanov

Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Mach Mojmír PhD.

Effect of fructose diet in experimental models of metabolic syndrome and in healthy subjects: proposal of effective pharmacological treatment

Vplyv fruktózovej diéty v experimentálnych modeloch metabolického syndrómu a u zdravých jedincov: návrh účinnej farmakologickej liečby

Duration: 1.1.2019 - 31.12.2022
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Gáspárová Zdenka PhD.

Projects total: 2

Note: * cosolver