Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Ing. Ľudovít Škultéty DrSc.

National projects

* BIOFLEX - Uncovering the surfaceome and cargo of hepatic extracellular vesicles to identify circulating NAFLD biomarker

Skúmanie povrchu a obsahu pečeňových extracelulárnych vezikúl na identifikáciu cirkulujúceho biomarkera NAFLD

Duration: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Project leader: Mgr. Balážová Lucia PhD.

Projects total: 1

Note: * cosolver