Informačná stránka zamestnanca SAV

prof. PhDr. Peter Zajac DrSc. - projektová činnosť

Národné projekty

Poetika textu a poetika udalosti v novodobej slovenskej literatúre 18. - 21. storočia
Poetics of text and poetics of the event in modern Slovak Literature from the 18th to the 21st century
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Zajac Peter DrSc.
Doba trvania: 1.10.2018 - 30.9.2022

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ