Information Page of SAS Employee

Ing. Dinh Viet Tran PhD. - projects

International projects

* EOSC-Synergy - European Open Science Cloud - Expanding Capacities by building Capabilities (EOSC-Synergy)
Európsky cloud pre otvorenú vedu – rozšírenie kapacít budovaním infraštruktúrneho potenciálu
Program: Horizont 2020
Project leader: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Duration: 1.9.2019 - 28.2.2022
* EOSC-hub - Integrating and managing services for the European Open Science Cloud (EOSC-hub)
Integrovanie a manažment služieb pre európsky cloud pre otvorenú vedu
Program: Horizont 2020
Project leader: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2020
* PROCESS - PROviding Computing solutions for ExaScale challengeS (PROCESS)
Poskytovanie výpočtových riešení pre výzvy v oblasti ExaScale
Program: Horizont 2020
Project leader: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Duration: 1.11.2017 - 30.10.2020


National projects

* New Methods and Approaches for Distributed Scalable Computing
Nové metódy a prístupy pre distribuované škálované počítanie
Program: VEGA
Project leader: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Duration: 1.1.2020 - 31.12.2022
* U-COMP - Urgent Computing for Exascale Data (U-COMP)
Urgentné počítanie pre Exascale dáta
Program: APVV
Project leader: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Duration: 1.8.2018 - 31.12.2020

Projects total: 5

Note:
* cosolver