Informačná stránka zamestnanca SAV

doc. Ing. Ladislav Hluchý CSc. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

EOSC-Synergy - Európsky cloud pre otvorenú vedu – rozšírenie kapacít budovaním infraštruktúrneho potenciálu
European Open Science Cloud - Expanding Capacities by building Capabilities (EOSC-Synergy)
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Doba trvania: 1.9.2019 - 28.2.2022
EOSC-hub - Integrovanie a manažment služieb pre európsky cloud pre otvorenú vedu
Integrating and managing services for the European Open Science Cloud (EOSC-hub)
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.3.2021
Návrh modelov strojového učenia pre vysoko-výkonné počítanie.
Development of machine learning models for high-performance computing
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Doba trvania: 1.4.2020 - 31.12.2022


Národné projekty

Nové metódy a prístupy pre distribuované škálované počítanie
New Methods and Approaches for Distributed Scalable Computing
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2022
* SIVVP - Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie – Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť
The Slovak Infrastructure for High Performance Computing - Regional Competitiveness and Employment
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Demovič Lukáš PhD.
Doba trvania: 15.1.2010 - 30.4.2021
SVASAS - Systém pre automatizáciu videa a štatistík v športe
Sports Video And Statictics Automation System (SVASAS)
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Doba trvania: 1.6.2020 - 30.11.2022
U-COMP - Urgentné počítanie pre Exascale dáta
Urgent Computing for Exascale Data (U-COMP)
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Doba trvania: 1.8.2018 - 31.12.2020

Celkový počet projektov: 7

Poznámka:
* spoluriešiteľ