Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

doc. Ing. Ladislav Hluchý CSc.

International projects

* iMagine - Imaging data and services for aquatic science (iMagine)

Cloudové služby pre spracovanie obrazových údajov pre vedy o vode

Duration: 1.9.2022 - 31.8.2025
Program: Horizont Európa
Project leader: Ing. Tran Dinh Viet PhD.

EGI-ACE - EGI Advanced Computing for EOSC (EGI-ACE)

EGI pokročilé počítanie pre EOSC

Duration: 1.1.2021 - 30.6.2023
Program: Horizont 2020
Project leader: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.

EOSC-Synergy - European Open Science Cloud - Expanding Capacities by building Capabilities (EOSC-Synergy)

Európsky cloud pre otvorenú vedu – rozšírenie kapacít budovaním infraštruktúrneho potenciálu

Duration: 1.9.2019 - 31.10.2022
Program: Horizont 2020
Project leader: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.

* SILVANUS - Integrated Technological and Information Platformfor wildfire Management (SILVANUS)

Integrovaná technologická a informačná platforma pre manažment lesných požiarov

Duration: 1.10.2021 - 31.3.2025
Program: Horizont 2020
Project leader: Ing. Balogh Zoltán PhD.

Development of machine learning models for high-performance computing

Návrh modelov strojového učenia pre vysoko-výkonné počítanie.

Duration: 1.4.2020 - 31.12.2022
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Project leader: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.

* AI4EOSC - Artificial Intelligence for the European Open Science Cloud (AI4EOSC)

Umelá inteligencia pre EOSC

Duration: 1.9.2022 - 31.8.2025
Program: Horizont Európa
Project leader: Ing. Tran Dinh Viet PhD.

* EuroScienceGatew - leveraging the European compute infrastructures for data-intensive research guided by FAIR principles (EuroScienceGateway)

využitie európskych výpočtových infraštruktúr pre výskum náročný na údaje riadený zásadami FAIR

Duration: 1.9.2022 - 31.8.2025
Program: Horizont Európa
Project leader: Ing. Tran Dinh Viet PhD.


National projects

* ARIEN - Analysis of environmental influences on power industry equipment by the methods of artificial intelligence and cloud computing (ARIEN)

Analýza vplyvu prostredia na zariadenia energetického priemyslu metódami umelej inteligencie a cloudového počítania

Duration: 1.7.2021 - 31.12.2023
Program: APVV
Project leader: Ing. Kvassay Marcel PhD.

ICONTROL - Intelligent Cloud Workflow Management for Dynamic Metric- Optimized Application Deployment (ICONTROL)

Inteligentné riadenie tokov práce v cloude pre dynamické a metrikami optimalizované nasadzovanie aplikácií

Duration: 1.7.2021 - 31.12.2023
Program: APVV
Project leader: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.

New Methods and Approaches for Distributed Scalable Computing

Nové metódy a prístupy pre distribuované škálované počítanie

Duration: 1.1.2020 - 31.12.2022
Program: VEGA
Project leader: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.

AIPOLOGY - Artificial Intelligence for Personalised Oncology: from Single-Sample Assessment to Real-time Monitoring of Solid Tumours (AIPOLOGY)

Umelá inteligencia pre precíznu onkológiu: od analýzy jednotlivých vzoriek po real-time monitorovanie progresie nádorových ochorení.

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.

Projects total: 11

Note: * cosolver