Information Page of SAS Employee

doc. Ing. Ladislav Hluchý CSc. - projects

International projects

EOSC-Synergy - European Open Science Cloud - Expanding Capacities by building Capabilities (EOSC-Synergy)
Európsky cloud pre otvorenú vedu – rozšírenie kapacít budovaním infraštruktúrneho potenciálu
Program: Horizont 2020
Project leader: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Duration: 1.9.2019 - 28.2.2022
EOSC-hub - Integrating and managing services for the European Open Science Cloud (EOSC-hub)
Integrovanie a manažment služieb pre európsky cloud pre otvorenú vedu
Program: Horizont 2020
Project leader: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2020
Development of machine learning models for high-performance computing
Návrh modelov strojového učenia pre vysoko-výkonné počítanie.
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Project leader: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Duration: 1.4.2020 - 31.12.2022
PROCESS - PROviding Computing solutions for ExaScale challengeS (PROCESS)
Poskytovanie výpočtových riešení pre výzvy v oblasti ExaScale
Program: Horizont 2020
Project leader: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Duration: 1.11.2017 - 30.10.2020


National projects

New Methods and Approaches for Distributed Scalable Computing
Nové metódy a prístupy pre distribuované škálované počítanie
Program: VEGA
Project leader: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Duration: 1.1.2020 - 31.12.2022
* SIVVP - The Slovak Infrastructure for High Performance Computing - Regional Competitiveness and Employment
Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie – Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Project leader: Mgr. Demovič Lukáš PhD.
Duration: 15.1.2010 - 30.4.2021
SVASAS - Sports Video And Statictics Automation System (SVASAS)
Systém pre automatizáciu videa a štatistík v športe
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Project leader: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Duration: 1.6.2020 - 30.11.2022
U-COMP - Urgent Computing for Exascale Data (U-COMP)
Urgentné počítanie pre Exascale dáta
Program: APVV
Project leader: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Duration: 1.8.2018 - 31.12.2020

Projects total: 8

Note:
* cosolver