Information Page of SAS Employee

MUDr. Igor Riečanský PhD. - projects

National projects

* Crosstalk of metabolic factors and neurogenic signaling in experimental models of depression
Interakcia metabolických faktorov a neurogénnej signalizácie pri experimentálnych modeloch depresie
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Vranková Stanislava PhD.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2020
* Vplyv transkraniálnej stimulácie mozgu jednosmerným prúdom na senzorimotorické vrátkovanie u človeka
Vplyv transkraniálnej stimulácie mozgu jednosmerným prúdom na senzorimotorické vrátkovanie u človeka
Program: VEGA
Project leader: MUDr. Jagla Fedor CSc.
Duration: 1.1.2017 - 31.12.2019

Projects total: 2

Note:
* cosolver