Information Page of SAS Employee

MUDr. Igor Riečanský PhD. - projects

National projects

Interaction of nitrergic, neurotrophic and endocrine signaling in the etiopathogenesis of schizophrenia
Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie
Program: APVV
Project leader: MUDr. Riečanský Igor PhD.
Duration: 1.7.2015 - 30.6.2019
* Vplyv transkraniálnej stimulácie mozgu jednosmerným prúdom na senzorimotorické vrátkovanie u človeka
Vplyv transkraniálnej stimulácie mozgu jednosmerným prúdom na senzorimotorické vrátkovanie u človeka
Program: VEGA
Project leader: MUDr. Jagla Fedor CSc.
Duration: 1.1.2017 - 31.12.2019

Projects total: 2

Note:
* cosolver