Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Alberto Yoldi Vergara MSc.

National projects

* RETATGZPP - Use of recombinant enzymes with thioglucosidase activity for the transformation of plant glucosinolates and their analogues into biologically active substances with preventive and suppressive effect on neoplasia development

Využitie rekombinantných enzýmov s tioglukozidázovou aktivitou na transformáciu rastlinných glukozinolátov a ich analógov na biologicky aktívne látky s preventívnym a supresívnym účinkom na rozvoj neoplázie.

Duration: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Project leader: RNDr. Imrichová Denisa PhD.

Projects total: 1

Note: * cosolver