Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

MVDr. Natália Zábolyová

International projects

* How can biotransformation processes of thymol affect "gut health" in animal organism

Ako ovplyvňujú biotransformačné procesy tymolu "zdravie čreva" u zvierat.

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Mobility
Project leader: MVDr. Plachá Iveta PhD

* MedPlants4Vet - Medicinal plants for animal health care: Translating tradition into modern veterinary medicine;

Medicinálne rastliny v starostlivosti o zdravie zvierat: prechod z tradičnej na modernú veterinárnu medicínu.

Duration: 12.10.2023 - 11.10.2027
Program: COST
Project leader: MVDr. Plachá Iveta PhD

* SafeGameMeat - Safety in the Game Meat chain

Zabezpečenie nezávadnosti mäsa poľovnej zveri v reťazci "z lesa po vidličku"

Duration: 29.9.2023 - 28.9.2027
Program: COST
Project leader: MVDr. Lauková Andrea CSc.

Projects total: 3

Note: * cosolver