Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

MSc. Shubhi Mishra

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • KALE, Rohan Arjun - MISHRA, Shubhi - LAKHNEKO, Olha - LIBANTOVÁ, Jana - DANCHENKO, Maksym. Deep protein profiling of trap leaves of carnivorous sundew (Drosera binata). In Študentská vedecká konferencia 2023 : zborník recenzovaných príspevkov. Editorky: Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Eva Viglašová. 1. vydanie. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2023, s. 215-220. ISBN 978-80-223-5608-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_PriF_UK_2023.pdf (Študentská vedecká konferencia 2023) Type: AFD
  • KALE, Rohan Arjun - JOPČÍK, Martin - LAKHNEKO, Olha - LIBANTOVÁ, Jana - MISHRA, Shubhi - DANCHENKO, Maksym. Can proteomics and transcriptomics elucidate trap leaf development in carnivorous sundews? In 5th INPPO Conference : book of abstracts, 22-25 May 2023. - Thessaloniki : International Plant Proteomics Organization, 2023, p. 73. (APVV 20 0545 : AQUARAD - Chronické ionizujúce žiarenie narúša odolnosť vodných rastlín voči škodcom: štúdium a validácia biochemických mechanizmov) Type: GII
  • KALE, Rohan Arjun - LAKHNEKO, Olha - LIBANTOVÁ, Jana - MISHRA, Shubhi - DANCHENKO, Maksym. Deep protein profiling to elucidate specialized trap leaf development in carnivorous sundew (Drosera binata). In Mendel Early Career Symposium "The networking opportunity for early career researchers" : 25-26 May 2023, Vienna, Austria. - Vienna, 2023, p. 29. (VEGA 2/0041/20 : Hydrolytické enzýmy mäsožravých rastlín a ich potenciál pre biotechnologické využitie. VEGA 2/0106/22 : Chronické ionizujúce žiarenie ovplyvňuje odolnosť divorastúcich vodných rastlín proti škodcom: Objav a potvrdenie biochemických mechanizmov) Type: GII
  • MISHRA, Shubhi - BARÁTH, Peter - DANCHENKO, Maksym. Proteome Profiling of Phragmites australis. In Študentská vedecká konferencia 2023 : zborník recenzovaných príspevkov. Editorky: Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Eva Viglašová. 1. vydanie. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2023, s. 397-402. ISBN 978-80-223-5608-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_PriF_UK_2023.pdf (Študentská vedecká konferencia 2023) Type: AFD
  • MISHRA, Shubhi - GUDKOV, Dmitri - BARÁTH, Peter - LAKHNEKO, Olha - DANCHENKO, Maksym. Growth in Chernobyl affects biochemistry and physiology of aquatic plants: Implications for resistance to pathogens. In 5th INPPO Conference : book of abstracts, 22-25 May 2023. - Thessaloniki : International Plant Proteomics Organization, 2023, p. 58. (APVV 20 0545 : AQUARAD - Chronické ionizujúce žiarenie narúša odolnosť vodných rastlín voči škodcom: štúdium a validácia biochemických mechanizmov. VEGA 2/0106/22 : Chronické ionizujúce žiarenie ovplyvňuje odolnosť divorastúcich vodných rastlín proti škodcom: Objav a potvrdenie biochemických mechanizmov) Type: GII
  • MISHRA, Shubhi - GUDKOV, Dmitri - BARÁTH, Peter - LAKHNEKO, Olha - DANCHENKO, Maksym. Consequences of chronic radiation exposure on the proteome, protein carbonylation, and antioxidants: Implications for biotic stress resistance of aquatic plants. In BSPR-EUPA Annual Meeting 2023 : July 17-20th, 2023. - Newcastle, 2023, p. 156. (APVV 20 0545 : AQUARAD - Chronické ionizujúce žiarenie narúša odolnosť vodných rastlín voči škodcom: štúdium a validácia biochemických mechanizmov. VEGA 2/0106/22 : Chronické ionizujúce žiarenie ovplyvňuje odolnosť divorastúcich vodných rastlín proti škodcom: Objav a potvrdenie biochemických mechanizmov) Type: GII
  • MISHRA, Shubhi - BARÁTH, Peter - GUDKOV, Dmitri - LAKHNEKO, Olha - DANCHENKO, Maksym. How do aquatic plants cope with pathogens in Chernobyl environment? In XXVII th Biochemistry Congress, FEBS3+Meeting : Programme and Abstract Book, 10.9 - 13.9. 2023, High Tatras. - Bratislava : Slovak Centre of Scientific and Technical Information, 2023, p. 57. ISBN 978-80-82-40-047-5. (APVV 20 0545 : AQUARAD - Chronické ionizujúce žiarenie narúša odolnosť vodných rastlín voči škodcom: štúdium a validácia biochemických mechanizmov. VEGA 2/0106/22 : Chronické ionizujúce žiarenie ovplyvňuje odolnosť divorastúcich vodných rastlín proti škodcom: Objav a potvrdenie biochemických mechanizmov) Type: GII
  • MISHRA, Shubhi - GUDKOV, Dmitri - BARÁTH, Peter - LAKHNEKO, Olha - DANCHENKO, Maksym. Is exposure to chronic ionizing radiation synergistic or antagonistic to the immunity of aquatic plants? In 14th International Conference of the French Society of Plant Biology : 4.7.2023. - Marseille, 2023, p. 140. Dostupné na internete: https://europlantbiology2023.org/wp-content/uploads/2023/07/PBE2023-Abstract-Book.pdf (APVV 20 0545 : AQUARAD - Chronické ionizujúce žiarenie narúša odolnosť vodných rastlín voči škodcom: štúdium a validácia biochemických mechanizmov. VEGA 2/0106/22 : Chronické ionizujúce žiarenie ovplyvňuje odolnosť divorastúcich vodných rastlín proti škodcom: Objav a potvrdenie biochemických mechanizmov) Type: GII
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus