Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

Mgr. Simona Klačanová

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • DEMOVIČOVÁ, Lucia - ŠIBÍKOVÁ, Mária - MICHALKOVÁ, Michaela - JAROLÍMEK, Ivan - KLAČANOVÁ, Simona - ČAHOJOVÁ, Lucia - OPRAVIL, Šimon. Vývoj fragmentov jelšových lesov v čase a priestore pomocou diaľkového prieskumu Zeme. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2023 : Zborník recenzovaných príspevkov. Editori Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Eva Viglašová, Dagmara Gajanová. 1. vydanie. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2023, s. 1063-1068. ISBN 978-80-223-5608-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_PriF_UK_2023.pdf (Študentská vedecká konferencia 2023) Type: AFD
  • GELATIČOVÁ, Karolína - ŠIBÍKOVÁ, Mária - SLABEJOVÁ, Denisa - JAROLÍMEK, Ivan - KLAČANOVÁ, Simona - MIKULOVÁ, Katarína. Porovnanie monokultúr hybridných topoľov (Populus x canadensis) a lužných lesov z hľadiska diverzity podrastu. In PREVEDA : Interaktívna konferencia mladých vedcov 2023. - Banská Bystrica : Občianske združenie Preveda, 2023, sekcia: Biológia. Dostupné na internete: https://www.preveda.sk/prispevok/porovnanie-monokultur-hybridnych-topolov-populus-x-canadensis-luznych-lesov-z-hladiska (Interaktívna Konferencia Mladých Vedcov : PREVEDA) Type: GII
  • KLAČANOVÁ, Simona - JAROLÍMEK, Ivan - SABO, Peter - SHAPKIN, Vasilii - ŠIBÍKOVÁ, Mária - MICHALKOVÁ, Michaela - ŠIBÍK, Jozef. The occurrence and distribution of synanthropic plant species on the ski slopes in Central Slovakia. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2023 : Zborník recenzovaných príspevkov. Editori Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Eva Viglašová, Dagmara Gajanová. 1. vydanie. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2023, s. 237-242. ISBN 978-80-223-5608-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_PriF_UK_2023.pdf (Študentská vedecká konferencia 2023) Type: AFD
  • KLAČANOVÁ, Simona. Zaujímavejšie floristické nálezy. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2023, roč. 45, č. 1, s. 85. ISSN 1337-7043. Type: BDF
  • KLAČANOVÁ, Simona. Zaujímavejšie fytocenologické nálezy. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2023, roč. 45, č. 1, s. 91. ISSN 1337-7043. Dostupné na internete: http://sbs.sav.sk/SBS1/bulletins/docs/bulletin45_1/BSBS-2023-1-ZFZ.pdf Type: BDF
  • SHANZA ZAIB - KLAČANOVÁ, Simona - SLABEJOVÁ, Denisa - ČAHOJOVÁ, Lucia - MICHALKOVÁ, Michaela - ŠIBÍK, Jozef. Carbon sequestration in natural and managed forests: case study from South-Western Slovakia. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2023 : Zborník recenzovaných príspevkov. Editori Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Eva Viglašová, Dagmara Gajanová. 1. vydanie. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2023, s. 1087-1091. ISBN 978-80-223-5608-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_PriF_UK_2023.pdf (Študentská vedecká konferencia 2023) Type: AFD
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus