Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Ľubica Niederová-Kubíková PhD.

National projects

* Nano-Neuro-Plast - Activation of the VGF/BDNF/TrkB pathway by synthetic mRNA encapsulated in polyplex nanoparticles: effects on neural excitability, neuroplasticity and animal behavior

Aktivácia VGF/BDNF/TrkB dráhy syntetickou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat

Duration: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: MMedSc Dremencov Eliyahu DrSc

Brain plasticity associated with learned vocal communication in songbirds

Plasticita mozgu v spojení s naučenou vokálnou komunikáciou u spevavcov

Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Niederová-Kubíková Ľubica PhD.

Optogenetika u s - Examining the role of dopamine and adult neurogenesis in learned behavior of songbirds using optogenetic manipulation

Určenie úlohy dopamínu a neurogenézy v dospelosti pre naučené správanie spevavcov pomocou optogenetickej manipulácie

Duration: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: Mgr. Niederová-Kubíková Ľubica PhD.

Projects total: 3

Note: * cosolver