Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Jana Tencerová PhD.

International projects

* Health and Psychosocial Long-term Effects and Coping Resources in Severe or Critical COVID-19 Survivors: A Qualitative Study

Zdravotné a psychosociálne dlhodobé účinky a zvládacie zdroje u ťažkých alebo kritických prípadov ochorenia COVID-19: kvalitatívna štúdia

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: ANSO
Project leader: Prof. Mgr. Halama Peter PhD.


National projects

* Distrust mindset and non-normative behaviour: From perceptions of social reality to violations of social norms

Nedôverčivá mentalita a nenormatívne správanie: Od vnímania sociálnej reality k porušovaniu sociálnych noriem

Duration: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Grežo Matúš PhD.

Projects total: 2

Note: * cosolver