Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Dominika Godová - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

* Aplikácia nového SpaceMap programu pre výpočet 3D komplexného kôrového modelu v karpatsko-panónskom regióne
Application of a new SpaceMap program for calculation of 3D complex crustal model in the Carpathian-Pannonian Basin region
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Bielik Miroslav DrSc.
Doba trvania: 1.4.2020 - 31.3.2022

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ