Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

Mgr. Viktoriia Kyshkarova, PhD.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • DOLINSKÁ, Silvia** - ZNAMENÁČKOVÁ, Ingrid - KYSHKAROVA, Viktoriia - HREDZÁK, Slavomír - VALOVIČOVÁ, Věra - PLEVOVÁ, E. - VACULÍKOVÁ, Lenka - DANKOVÁ, Zuzana. Sorpčné vlastnosti jemnozrnných frakcií smektitov. In Vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou. Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenka a strednej Európy. XXXII.vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou. Hrádok, 19 - 20. oktober 2023 : zborník - proceedings. Ed. Hredzák Slavomír ; rec.: Hredzák, S., Žitňan, R., Hančuľák, J., Briančin, J., Čablík, V., Vašková, J.,. - Košice : Slovenská banícka spoločnosť, Základná organizácia pri Ústave geotechniky SAV, Košice, 2023, p.91-96. ISBN 978-80-89883-14-1. (VEGA 2/0167/21 : Intensification of Selected Metals Recovery from Refractory Polymetallic Ores and Mining Wastes in Microwave Field. APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters) Type: AFD
  • KUPKA, Daniel - BÁRTOVÁ, Zuzana** - HAGAROVÁ, Lenka - MELNYK, Inna - KYSHKAROVA, Viktoriia - MAČINGOVÁ, Eva - ZEMAN, Josef. Metal recovery and remeditation of mine water effluent from siderite deposit Nižná Slaná, Eastern Slovakia : METAL RECOVERY AND REMEDIATION OF MINE WATER EFFLUENT FROM SIDERITE DEPOSIT NIŽNÁ SLANÁ, EASTERN SLOVAKIA. In MEI's 2023. - Falmouth, GB, 2023. (APVV-20-0140 : Possibilities of critical raw materials recovery by advanced methods of mining waste processing. VEGA 2/0108/23 : Možnosti zhodnotenia odpadov z ťažby a úpravy rudných surovín) Type: GII
  • KYSHKAROVA, Viktoriia - YANKOVYCH, Halyna - WZOREK, Zbigniew - NOWAK, Anna K. - MELNYK, Inna**. Novel Synthesis Strategy for the Use of Silica-Based Composites Modified With Styrene-Acrylic Copolymer as High-Performance Adsorbents for Cationic Dyes Removal From Aqueous Environment. In ChemistrySelect, 2023, vol.8, p.e202301949. (2022: 2.1 - IF, Q3 - JCR, 0.38 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2365-6549. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. Štefan Schwarz Postdoc Fellowship No. 2022/OV1/010 : PHOTOCATALYTICALLY ACTIVE ACTIVATED CARBON COMPOSITES FOR ELIMINATION OF ORGANIC POLLUTANTS) Type: ADCA
  • KYSHKAROVA, Viktoriia** - MELNYK, Inna. Syntéza a adsorpčný potenciál hybridných materiálov na báze oxidu kremičitého a prekurzorov polymérov s karboxylovými skupinami. In METALURGIA JUNIOR 2023 : Zborník príspevkov, konferencia METALURGIA JUNIOR 05.-06. júna 2023, Herľany. Eds.: Girmanová, L., Vincejová, M.,. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2023, p.90-95. ISBN 978-80-553-4392-1. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. Metalurgia Junior 2023 : konferencia) Type: AFD
  • KYSHKAROVA, Viktoriia** - VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava - MELNYK, Inna. Removal of pollutants from water using hybrid materials based on silica and polymer precursors with carboxyl groups obtained by the sol-gel method. In Vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou. Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenka a strednej Európy. XXXII.vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou. Hrádok, 19 - 20. oktober 2023 : zborník - proceedings. Ed. Hredzák Slavomír ; rec.: Hredzák, S., Žitňan, R., Hančuľák, J., Briančin, J., Čablík, V., Vašková, J.,. - Košice : Slovenská banícka spoločnosť, Základná organizácia pri Ústave geotechniky SAV, Košice, 2023, p.97-104. ISBN 978-80-89883-14-1. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. VEGA 2/0167/21 : Intensification of Selected Metals Recovery from Refractory Polymetallic Ores and Mining Wastes in Microwave Field. VEGA 2/0116/23 : Využitie mikrovlnnej energie pri odstraňovaní nebezpečných polutantov z modelových roztokov, banských vôd a pri dekontaminácii priemyselných odpadov) Type: AFD
  • KYSHKAROVA, Viktoriia** - MELNYK, Inna. SILICA-BASED HYBRIDS AS HIGHLY EFFECTIVE ADSORBENTS FOR THE REMOVAL OF Ni(II) AND Mn(II) IONS FROM AQUEOUS SOLUTIONS. In Advanced materials to reduce the impact of toxic chemicals on the environment and health. - Chisinau, Moldova : Moldova State University, Institute of Chemistry, 2023, p.21. ISBN 978-9975-62-559-3. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters) Type: AFG
  • KYSHKAROVA, Viktoriia. POLYMER HYBRID COMPOSITES FOR THE REMOVAL OF HEAVY METALS FROM INDUSTRIAL WATERS. Školiteľ: Melnyk, I. UGt SAV : TUKE, 2023. 99s. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti. VEGA 2/0167/21 : Intensification of Selected Metals Recovery from Refractory Polymetallic Ores and Mining Wastes in Microwave Field) Type: DAI
  • TOMINA, Veronika - STOLIARCHUK, Natalyia - KYSHKAROVA, Viktoriia - YANKOVYCH, Halyna - MAKOTA, Oksana - SEMESHKO, Olha - MELNYK, Inna**. Removal of Organic and Inorganic Pollutants from Water Using Silica-Based Adsorbents. In EMCEI 2023. - Rende, Italy, 2023. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. 09I03-03-V01-00098 : Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine. 09I03-03-V01-00108 : Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine) Type: GII
  • YANKOVYCH, Halyna** - DUTKOVÁ, Erika - KYSHKAROVA, Viktoriia - VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava - MELNYK, Inna. A 'Turn-On' Carbamazepine Sensing Using a Luminescent SiO2/-(CH2)3NH2/-C6H5 System. In Chemosensors. ISSN 2227-9040. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. Štefan Schwarz Postdoc Fellowship No. 2022/OV1/010 : PHOTOCATALYTICALLY ACTIVE ACTIVATED CARBON COMPOSITES FOR ELIMINATION OF ORGANIC POLLUTANTS) Type: ADCA
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus