Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Katarína Gáborová

National projects

* A green approach to the direct synthesis of selected oxide and selenide mineral phases by high-energy milling

Ekologický spôsob prípravy vybraných minerálnych fáz na báze oxidov a selenidov vysoko-energetickým mletím

Duration: 1.1.2020 - 31.12.2022
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Achimovičová Marcela PhD.

-

Štúdium možností mechanochemickej syntézy selenidu striebra - polovodiča pre uskladňovanie energie

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2022
Program: DoktoGranty
Project leader: Mgr. Gáborová Katarína

Projects total: 2

Note: * cosolver