Information Page of SAS Employee

RNDr. Jana Antalíková, PhD. - publications

Publishing Activity in Year 2020

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

  • ANTALÍKOVÁ, Jana - SEČOVÁ, Petra - HOROVSKÁ, Ľubica - KREJČÍŘOVÁ, Romana - ŠIMONÍK, Ondřej - JANKOVIČOVÁ, Jana - BARTÓKOVÁ, Michaela - TUMOVA, Lucie - MAŇÁSKOVÁ-POSTLEROVÁ, Pavla**. Missing Information from the Estrogen Receptor Puzzle: Where Are They Localized in Bull Reproductive Tissues and Spermatozoa? In Cells, 2020, vol. 9, no. 1, art. no. 183. (2019: 4.366 - IF, Q2 - JCR). ISSN 2073-4409. Dostupné na internete: <https://www.mdpi.com/2073-4409/9/1/183/htm>(Vega č. 2/0037/16 : Prítomnosť tetraspanínov a partnerských molekúl v rozmnožovacej sústave hovädzieho dobytka a ich účasť v interakcii gamét. APVV-15-0196 : Etablovanie techník kryouchovania ovariálného tkaniva hovädzieho dobytka pre účely génovej banky). Type: ADMA
  • JANKOVIČOVÁ, Jana* - NEUEROVÁ, Zdeňka* - SEČOVÁ, Petra - BARTÓKOVÁ, Michaela - BUBENÍČKOVÁ, Filipa - KOMRSKOVÁ, Kateřina - POSTLEROVÁ, Pavla - ANTALÍKOVÁ, Jana**. Tetraspanins in mammalian reproduction: spermatozoa, oocytes and embryos. In Medical Microbiology and Immunology, 2020, vol. 209, no. 4, p. 407-425. (2019: 1.961 - IF, Q3 - JCR, 0.860 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0300-8584. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/article/10.1007/s00430-020-00676-0>(Vega č. 2/0027/20 : Štúdium proteínov tetraspanínovej rodiny v procese reprodukcie hovädzieho dobytka. APVV-15-0196 : Etablovanie techník kryouchovania ovariálného tkaniva hovädzieho dobytka pre účely génovej banky). Type: ADCA
  • JANKOVIČOVÁ, Jana* - FROLÍKOVÁ, Michaela* - PÁLENÍKOVÁ, Veronika - VALÁŠKOVÁ, Eliška - ČERNÝ, Jiří - SEČOVÁ, Petra - BARTÓKOVÁ, Michaela - HOROVSKÁ, Ľubica - MAŇÁSKOVÁ-POSTLEROVÁ, Pavla - ANTALÍKOVÁ, Jana** - KOMRSKOVÁ, Kateřina**. Expression and distribution of CD151 as a partner of alpha6 integrin in male germ cells. In Scientific Reports, 2020, vol. 10, no. 1, art. no. 4374. (2019: 3.998 - IF, Q1 - JCR, 1.341 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2045-2322. Dostupné na internete: <https://www.nature.com/articles/s41598-020-61334-2>(Vega č. 2/0027/20 : Štúdium proteínov tetraspanínovej rodiny v procese reprodukcie hovädzieho dobytka. APVV-15-0196 : Etablovanie techník kryouchovania ovariálného tkaniva hovädzieho dobytka pre účely génovej banky). Type: ADCA
  • JANKOVIČOVÁ, Jana - SEČOVÁ, Petra - MICHALKOVÁ, Katarína - ANTALÍKOVÁ, Jana**. Tetraspanins, More than Markers of Extracellular Vesicles in Reproduction. In International Journal of Molecular Sciences, 2020, vol. 21, no. 20, art. no. 7568. (2019: 4.556 - IF, Q1 - JCR, 1.317 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1422-0067. Dostupné na internete: <https://www.mdpi.com/1422-0067/21/20/7568/htm>(Vega č. 2/0027/20 : Štúdium proteínov tetraspanínovej rodiny v procese reprodukcie hovädzieho dobytka. APVV-15-0196 : Etablovanie techník kryouchovania ovariálného tkaniva hovädzieho dobytka pre účely génovej banky. APVV-19-0111 : Kryouchovávanie gamet a embryí hovädzieho dobytka pre účely génovej banky). Type: ADCA

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus