Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

doc. Mgr. Iryna Antal PhD.

International projects

* SeNaTa - Self-heating magnetic nanoconstructs for theranostic applications

Magnetické nanoštruktúrne materiály schopné samozahrievania pre teranostické aplikácie

Duration: 1.7.2023 - 30.6.2025
Program: Bilaterálne - iné
Project leader: RNDr. Kubovčíková Martina PhD.


National projects

* Functionalized magnetic nanoparticles for MRI imaging of drug distribution in the lungs in experimental acute respiratory distress syndrome (ARDS)

Funkcionalizované magnetické nanočastice pre MRI zobrazovanie distribúcie liečiva v pľúcach pri experimentálnom syndróme akútnej respiračnej tiesne (ARDS)

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Project leader: Ing. Koneracká Martina CSc.

Projects total: 2

Note: * cosolver