Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Abolfazl Heydari PhD.

National projects

Microspheres based on dual non-covalently and covalently crosslinked alginates with self-healing properties for cell encapsulation

Mikrosféry pripravené dvojitým kovalentným a nekovalentným sieťovaním alginátov so samoregeneračnou schopnosťou pre bunkovú enkapsuláciu

Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Project leader: Heydari Abolfazl PhD.

Projects total: 1

Note: * cosolver