Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

RNDr. Matúš Sýkora PhD.

National projects

* SUFIBAR - Targeted suppression of pro-inflammatory and pro-fibrotic signaling pathways to prevent heart failure and occurrence of malignant arrhythmias

Cielená supresia pro-zápalových a pro-fibrotických signálnych dráh pre zabránenie život ohrozujúceho zlyhávania srdca a výskytu malígnych arytmií

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Project leader: RNDr. Szeiffová Bačová Barbara PhD.

* CARDIOPROT - New aspects of cardioprotection by natural antioxidants: role of ageing and lifestyle-related comorbidities

Nové aspekty kardioprotekcie prírodnými antioxidantami: vplyv starnutia a komorbidít súvisiacich so životným štýlom

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Project leader: doc. RNDr. Barteková Monika PhD.

* Are connexin channels involved in extracellular matrix remodeling of overloaded heart?

Podieľajú sa konexinové kanály v preťaženom srdcovom svale na extracelulárnej remodelácii?

Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Tribulová Narcisa DrSc.

* MIRCVD - The role of miRNAs in the onset and progression of cardiovascular diseases - new approach to the protection of the heart in situations of increased production of reactive oxygen species

Úloha miRNA pri vzniku a priebehu kardiovaskulárnych ochorení - nové prístupy ochrany srdca v situáciách zvýšenej produkcie reaktívnych foriem kyslíka

Duration: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Project leader: RNDr. Kura Branislav PhD.

Projects total: 4

Note: * cosolver