Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

Mgr. Zuzana Kaššaiová, PhD.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • ANTALOVÁ, Annamária - KAŠŠAIOVÁ, Zuzana - HOŘEŇOVSKÁ, Kristína. Strata u sekundárnych opatrovateliek: perspektíva vnučiek, ktorých staré mamy zomreli na demenciu. In Paliatívna medicína a liečba bolesti, 1-2e, 2021, 14, s. 25-29. ISSN 1339-4193 (online). Type: BDF
  • KAŠŠAIOVÁ, Zuzana - GALASOVÁ, Miroslava - UHRECKÝ, Branislav. How Slovak health workers perceive the health system. In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. XXI. ročník : Vykloubený svět: Jak může kvalitativní výzkum napomoci řešení palčivých otázek dnešní společnosti? - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2022, s. 24. ISBN 978-80-244-6053-6. Type: AFG
  • SEDLÁR, Martin - KAŠŠAIOVÁ, Zuzana. Markers of cognitive skills important for team leaders in emergency medical services: a qualitative interview study. In BMC emergency medicine, vol. 22, Article number 80. ISSN 1471-227X. Dostupné na: https://doi.org/10.1186/s12873-022-00629-1 Type: ADCA
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus