Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

MVDr. Lívia Karahutová PhD.

National projects

* BPKMKZHPMF - Non-antibiotic approaches to control mastitis of cows with an increase in the hygiene of dairy farms conditions

Bezantibiotické prístupy kontroly mastitíd dojníc so zvýšením hygieny prostredia na produkčných farmách

Duration: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Project leader: RNDr. Bujňáková Dobroslava PhD

* Iron intake and antibiotic resistance in food animal Enterobacterales.

Vychytávanie železa a rezistencia na antibiotiká u Enterobacterales potravinových zvierat.

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Bujňáková Dobroslava PhD

Projects total: 2

Note: * cosolver