Information Page of SAS Employee

Ing. Ján Kukla CSc. - projects

International projects

* NutRisk Centre - Centre of the investigation of synthesis and transformation of nutritional substances in food chain in interaction with potentially risk substances of anthropogenic origin.
Centrum pro studium vzniku a transformací nutričně významných látek v potravním řetězci v interakci s potenciálně rizikovými látkami antropogenního původu.
Program: European Regional Development Fund (ERDF)
Project leader: Ing. Kuklová Margita CSc.
Duration: 1.11.2018 - 31.12.2022
* - - Influence of abiotic and biotic stresses on properties of plants
Vplyv abiotických a biotických stresorov na vlastnosti rastlín
Program: Medziústavná dohoda
Project leader: Ing. Kuklová Margita CSc.
Duration: 11.11.2016 - 11.11.2021


National projects

* Spatio-temporal changes of chemical and production properties of soils and phytocoenoses in segments of managed forest ecosystems
Časopriestorové zmeny chemických a produkčných vlastností pôd a fytocenóz v segmentoch obhospodarovaných lesných ekosystémov
Program: VEGA
Project leader: Ing. Kuklová Margita CSc.
Duration: 1.1.2017 - 31.12.2020
* DendroEnergPoten - Energy potential of primary production of the above-ground dendromass of forest stands
Energetický potenciál primárnej produkcie nadzemnej dendromasy lesných porastov
Program: APVV
Project leader: Ing. Kuklová Margita CSc.
Duration: 1.7.2017 - 30.6.2021

Projects total: 4

Note:
* cosolver