Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

Mgr. Branislav Uhrecký, PhD.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • KARLÍKOVÁ, Bianka** - UHRECKÝ, Branislav - GURŇÁKOVÁ, Jitka. Objective and Subjective Cognitive Decline in Patients with Testicular Cancer after Treatment: A systematic review. In Men's health journal, 2023, vol. 7, no. 1, p. e13. ISSN 2588-5588. Dostupné na: https://doi.org/10.22037/mhj.v7i1.42397 Type: ADEB
  • TENCEROVÁ, Jana - HALAMA, Peter - UHRECKÝ, Branislav. “I loved before, but now I love even more.” Qualitative study of posttraumatic growth as a consequence of severe COVID-19 experience in Slovak adults. In Frontiers in Psychology, 2024, vol. 15, art. no. 1335145. (2023: 2.6 - IF, Q2 - JCR, 0.8 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1664-1078. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1335145 Type: ADCA
  • TENCEROVÁ, Jana - UHRECKÝ, Branislav - KAŠŠAIOVÁ, Zuzana. What Do You Mean by Trust? The Free Associations of the Word “Trust”. In Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly, 2024, vol. 34, no. 2, p. 204-223. (2023: 0.4 - IF, Q3 - JCR, 0.235 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1337-401X. Dostupné na: https://doi.org/10.1515/humaff-2023-0110 (VEGA č. 2/0035/20 : Kognitívne a osobnostné prediktory budovania dôvery. VEGA č. 2/0030/24 : Nedôverčivá mentalita a nenormatívne správanie: Od vnímania sociálnej reality k porušovaniu sociálnych noriem) Type: ADNB
  • UHRECKÝ, Branislav - RAJNOHOVÁ, Radomíra - BARÁNKOVÁ, Martina. "Sacred and Beautiful": The Lived Experience of Slovak Women who had a Planned Homebirth. In Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly, 2024, vol. 34, no. 1, pp. 15-37. (2023: 0.4 - IF, Q3 - JCR, 0.235 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1337-401X. Dostupné na: https://doi.org/10.1515/humaff-2023-0012 Type: ADNB
  • UHRECKÝ, Branislav - GURŇÁKOVÁ, Jitka - BARÁNKOVÁ, Martina. Zdroje chybovosti posádok záchranných zdravotných služieb v oblasti motivácie a regulácie emócií. In XXIII. česko-slovenská konferencia Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku : „Nové horizonty kvalitatívneho výskumu“ (zborník abstraktov). Vydanie prvé. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, 2024, s. 90. ISBN 978-80-974522-5-4. Type: AFH
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus