Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Marianna Mrva PhD.

National projects

* -

Pandemické pravdy: Porovnávacia štúdia konfliktov o konšpiračných teóriách v krajinách Vyšehradskej štvorky

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Project leader: Drążkiewicz Elżbieta PhD.

* Social context of generalized and institutional trust in Slovakia

Spoločenské súvislosti všeobecnej a inštitucionálnej dôvery na Slovensku

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Klobucký Robert PhD.

Projects total: 2

Note: * cosolver