Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

prof. Ing. Peter Staněk, CSc.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • BRZICA, Daneš - HOŠOFF, Boris - HVOZDÍKOVÁ, Veronika - KORČEK, Matej - OBADI, Saleh Mothana - ONDROVIČ, Adrián - PAUHOFOVÁ, Iveta - SIPKO, Juraj - STANĚK, Peter - ŠIKULOVÁ, Ivana - VAŠKOVÁ, Vanda - VOKOUN, Jaroslav. Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky [15] : environmentálne a sociálne východiská konjunktúry = The Development and Perspectives of the World Economy: Environmental and Social Background of the Economy. Rec. Vladimír Gonda, Vladimír Mařík. Bratislava : Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, 2021. 308 s. Dostupné na internete: http://ekonom.sav.sk/en/publications/-p410. ISBN 978-80-7144-324-7 (VEGA č. 2/0167/19 : Reálna konvergencia v Európskej únii: empirické dôkazy a implikácie. VEGA č. 2/0002/19 : Systémové implikácie 4. priemyselnej revolúcie a adaptačné procesy informačnej spoločnosti (ekonomické, technologické a kultúrne aspekty). VEGA č. 2/0007/19 : Energetická bezpečnosť a udržateľná konkurencieschopnosť: implikácie pre Európsku úniu. VEGA č. 2/0097/19 : Hodnotenie a predikcia vývoja slovenskej ekonomiky v kontexte (dez)integračných tendencií v EÚ) Type: AAB
  • STANĚK, Peter - HOŠOFF, Boris - VRBA, Zdeněk - PAUHOFOVÁ, Iveta. Príroda – spoločnosť – technológie : Možné scenáre budúcnosti [Nature – society – technology: possible future scenarios]. Rec. Vladimír Mařík, Juraj Sipko. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. 212 s. ISBN 978-80-571-0372-1 (VEGA č. 2/0002/19 : Systémové implikácie 4. priemyselnej revolúcie a adaptačné procesy informačnej spoločnosti (ekonomické, technologické a kultúrne aspekty). VEGA č. 2/0167/19 : Reálna konvergencia v Európskej únii: empirické dôkazy a implikácie) Type: AAB
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus