Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Milan Kohút, CSc. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • MAJZLAN, Juraj** - CHOVAN, Martin - KIEFER, Stefan - GERDES, Axel - KOHÚT, Milan - SIMAN, Pavol - KONEČNÝ, Patrik - ŠTEVKO, Martin - FINGER, Fritz - WAITZINGER, M. - BIROŇ, Adrián - LUPTÁKOVÁ, Jarmila - ACKERMAN, L. - HORA, J. Hydrothermal mineralisation of the Tatric Superunit (Western Carpathians, Slovakia): II. Geochronology and timing of mineralisations in the Nizke Tatry Mts. In Geologica Carpathica, 2020, vol. 71, no. 2, p. 113-133. (2019: 1.535 - IF, Q3 - JCR, 0.673 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1335-0552. Typ: ADDA
  • Geologica Carpathica. Editor in chief [2010- ]: Igor Broska; scientific editor [2002-2016]: Jozef Michalík; executive editor [2016- ]: Milan Kohút. Bratislava : Veda, 1991-. Karentovaný impaktovaný. 6x ročne. Dostupné na internete: <http://www.geologicacarpathica.sk/src/main.php>. ISSN 1335-0552. Typ: FAI
  • SOEJONO, I. - MACHEK, Matěj - SLÁMA, Jiří - JANOUŠEK, Vojtěch - KOHÚT, Milan. Cambro-Ordovician anatexis and magmatic recycling at the thinned Gondwana margin: new constraints from the Kourim Unit, Bohemian Massif. In Journal of the Geological Society, 2020, vol. 177, no. 2, p. 325-341. (2019: 3.100 - IF, Q2 - JCR, 1.532 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0016-7649. Typ: ADCA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus